Học sinh dân tộc thiểu số sang Nhật Học Tập và Làm việc

Lần đầu tiên trung tâm tư vấn du học Viaserco đưa con em dân tộc thiểu số sang Nhật Học tập và làm việc theo chương trình của Tập đoàn bệnh viện

Cảm ơn sự tin tưởng của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Chúc các em sức khỏe, tự tin vững bước trên con đường đã chọn

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn miễn phí