Chi phí đi học nghề điều dưỡng tại Đức

  • Tại Việt Nam: Bao gồm học phí học tiếng Đức tới trình độ B1 trong khoảng thời gian từ 7-8 tháng, chi phí dịch vụ tư vấn, phí Visa, dịch thuật, vé máy bay, học phí cho trình độ B2 tại Đức.
  • Tại Đức: Học viên được miễn phí toàn bộ học phí, chi phí đào tạo trong thời gian 3 năm học.

Chi phí hàng tháng tại Đức (tham khảo)

Trong 3 năm học nghề và đi thực tập, học viên được hưởng trợ cấp hàng tháng như sau:

  • Năm thứ nhất từ 780€ đến 990€ / tháng chưa trừ thuế và bảo hiểm sức khỏe
  • Năm thứ hai từ 850€ đến 1000€ / tháng chưa trừ thuế và bảo hiểm sức khỏe
  • Năm thứ ba từ 900€ đến 1100€ / tháng chưa trừ thuế và bảo hiểm sức khỏe.

Ví dụ: Năm đầu tiên, mỗi tháng học sinh lĩnh 780€, sau khi trừ thuế thì hàng tháng còn lại khoảng 630€ / tháng. Trả tiền nhà khoảng 200-250€ / tháng, tiền ăn khoảng 100 €/ tháng. Như vậy, mỗi tháng còn lại khoảng 330€.
Ngoài ra, nếu học sinh có nhu cầu có thể đi làm thêm ngoài giờ với mức thu nhập từ 8,5 €/tiếng, mỗi tuần được làm thêm tối đa 10 tiếng x 4 tuần = 40 Tiếng x 8,5 € = 340€ / tháng
Như vậy, trong năm đầu tiên, mỗi tháng, cộng cả trợ cấp và đi làm thêm, học sinh có 330€ + 340€ = 670€ (các năm sau sẽ tăng dần)

Tư vấn miễn phí