Du học sinh khóa tháng 1/2013 Viaserco tại Nhật Bản

Hình ảnh các bạn Du học sinh thế hệ đầu của Viaserco tại Nhật Bản

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn miễn phí