HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI BẰNG LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

Ngày 30/5/2022 Ông Dr Hutter Chủ tịch tập đoàn có hệ thống khách sạn và Bệnh viện tại CHLB Đức và Ông Phan Huy Thông chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty TNHH Phát Triển Việt Á đã gặp nhau và bàn về việc đưa Sinh viên Việt Nam sang học và làm việc tại CHLB Đức. Đây là cơ hội mở ra cho các sinh viên Việt Nam

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tư vấn miễn phí